Légy
ÉletPályaTervező
Most!

Tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász? Vagy online marketinges, PPC specialista, back-end fejlesztő? Játssz velünk és tudd meg, képességeid és személyiséged alapján mi lenne számodra az ideális munkakör!

Az oldal az Európai Szociális Alap támogatásával, az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 projekt keretében jött létre.

Szakadó eső, mennydörgés, fülsértő reccsenések – az árbóc eltörött, a vitorla szétszakadt és te épphogy elérsz a partig a ronccsal. Hajótörés. A sziget nem lakatlan, a közelben ott áll egy bíztató világítótorony, és már érkezik is a segítség: a toronyőr feléd biceg. Az öreg elmondása alapján a szigeten mindent megtalálsz, amire szükséged van a hajód újjáépítéséhez, de elég sokat kell majd kalandozni hozzá, mert minden mesterember más városban dolgozik. Ne késlekedj, indulj is el!

Mehet!

Nemed?

 

Vissza...

Profil

1. szintű hajótörött

Az életpálya érettségnek 5 összetevője van, amelyek szintje nagyban meghatározza a sikeres pálya/munkaválasztást és a pályán tanúsított magatartást. Ezek az alábbiak:

Tervezési készség

0 xp
Az egyén céljai elérése érdekében célzottan keres információkat, amelyeket tudatosan épít be és használ fel karrierjében.

Aktivitás

0 xp
Az egyén egyre inkább tesz azért, hogy pályaválasztásához, munkavállalásához kapcsolódó döntésekben, kérdések tisztázásában minél nagyobb szerepe legyen.

Informáltság

0 xp
Az egyén megszerzi és felhasználja azokat a szükséges ismereteket, amelyek életpályáját, karrierdöntéseit meghatározhatják.

Döntési kompetencia

0 xp
Az egyén képes és tud megfelelő döntéseket hozni és döntései következményeiért felelősséget vállalni.

Realitás orientáció

0 xp
Az elképzelések és a lehetőségek összehangolásának, a változásokhoz való alkalmazkodás képességét foglalja magába.

Megszerzendő elemek

Jelvények

Világcsavargó
Látogass meg 3 várost!
Világcsavargó - 1. szint
Szintlépéshez: Látogass meg 6 várost!
Világcsavargó - 2. szint
Szintlépéshez: Látogasd meg az összes várost!
Világcsavargó - 3. szint
Bravó! Meglátogattad az összes várost!
Streaker
Lépj be 2 egymás utáni nap a játékba!
Streaker - 1. szint
Szintlépéshez: Lépj be 4 egymás utáni nap a játékba!
Streaker - 2. szint
Szintlépéshez: Lépj be 7 egymás utáni nap a játékba!
Streaker - 3. szint
Bravó! Lelkes életpályatervező vagy!

Iskolák harca

Fogjatok össze iskolatársaiddal, és szálljatok harcba a toplistán!

Válaszd ki, melyik iskolába jársz (vagy jártál), hogy részt vehess a csoportos küldetéseken, és megmutathasd, melyik suli büszkélkedhet a legelhivatottabb életpálya-tervezőkkel!

Város

Napi küldetés:

...

Kitöltők ():

Következő küldetés:

...

Hm... Nincs futó csoportos feladat.

Nézz vissza később!

Toplista

A LÉPTEM rendszer tartalmi ismertetése

Kedves Játékos!

A Léptem rendszer alapvető célja, hogy segítsen eligazodni és támpontot adni a pályák és a munka világában. A rendszer lényege, hogy a különböző városok felkeresésével a pálya/munkaválasztáshoz, illetve az elhelyezkedéshez szükséges legfontosabb ismereteket összegyűjtsd, valamint a meglévő tudásodat rendszerezd. Ebből adódóan, minél aktívabb vagy a játék során, azaz minél több feladatot teljesítesz az egyes városokban, annál pontosabban és ezáltal biztosabban fogod tudni, hogy merre indulj tovább.

A rendszer a bevezető városon kívül (Célok) 7 pályát (várost) tartalmaz, ami 4 tartományra oszlik. Ezek a tartományok olyan ismereteket foglalnak össze -területenként 1-2 várossal- amelyek a megalapozott döntést támogatják.

Ez a 4 tartomány a következő:
1. Személyes jellemzők
2. Belső erőforrások
3. Környezetismeret
4. Munkaerőpiac

A következőkben az egyes városok (pályák) tartalmát ismertetjük, hogy az ott lévő feladatok segítségével milyen ismeretekre tehetsz szert.

Városok Tartalom
Célok A pálya célja, hogy segítsen az egyéni életcélok, vagy karriercélok megtalálásában. A megjelölt célok alapján a rendszer kijelöli azokat a városokat és feladatokat, amelyet mindenképpen meg kell látogatnod céljaid elérése érdekében.
Önismeret Az önismeret rendkívül fontos területe az életünknek, fontos tudnunk, hogy milyen személyiségjellemzőkkel rendelkezünk. A város feladatai a mindennapi életből vett példák segítségével az emberismeret összetevőit veszi számba, miközben a játékos önismerete is fejlődik.
Képességek, kompetenciák A város feladatai a kapcsolódó fogalmak, kifejezések tisztázásán túl, segítenek számba venni képességeinket, kompetenciáinkat. A képességek tudatosítása fontos a tanulás szempontjából is, hiszen nagymértékben meghatározzák a tanulásra szánt időt és a munkaerőpiaci esélyeket.
Motivációk A feladatok a játékos munkával kapcsolatos érdeklődését és értékeit tárja fel és segít tudatosítani azokat. Ez a karriercélok megfogalmazásában nagy jelentőségű lehet.
Döntés Életünk (mindennapjaink és életpályánk is) döntések sorozatából áll, ezért fontos, hogy ismerjük döntési rutinjainkat, hogy döntéseinket a jövőben megalapozottan ne ad hoc jelleggel hozzuk meg. A kapcsolódó feladatok az életben és a munka világában előforduló döntési szituációkkal foglalkozik.
Iskolarendszer A hazai oktatási rendszer sajátosságait ismerheti meg a játékos, a kapcsolódó feladatok a különböző képzési utak és lehetőségek feltérképezését támogatják.
Tanulás/tudás A város feladatai a korábban megszerzett tudás, ismeret rendszerezését támogatják, miközben a tanulás fontosságára is felhívják a figyelmet.
Munkák, szakmák világa A feladatok kapcsán a különféle szakmák, munkák, területek jellemzőivel ismerkedhet meg a játékos, képet kaphat a pályák megismerésének lehetőségeiről, kitérünk a szakmák presztízsére és a kereseti lehetőségekre is.
Tapasztalatok Korábbi szakmai és munkatapasztalatok összegzését segítik a városhoz kapcsolódó feladatok, miközben tudatosítják az önkéntes tevékenységben rejlő ezirányú lehetőségeket.
Álláskeresés Az álláskeresési technikák alapjait tekintjük át a MIT? HOL? HOGYAN? kérdések mentén. A célállás kitűzése, a pozíció megtalálása (toborzási csatornák), valamint a pozíció megszerzése (cv, motivációs levél, interjú, stb.) területekkel foglalkozunk.
Karrierépítés A város feladatai a karrierlehetőségek számbavételével foglalkoznak. A karriertípusok, a szervezetek felépítése, a pozíciók, beosztások rendszerét helyezi a középpontba.
Vállalkozási ismeretek A vállalkozás indításának feltételei, a vállalkozói lét sajátosságai, vállalkozási formák, a vállalkozás költségei a legfontosabb területei a témának. A kapcsolódó feladatok révén betekintést nyerhetünk a vállalkozói lét sajátosságaiba, felmérhetjük, mennyire állunk készen egy vállalkozás indítására.

Sikeres kalandozásokat és jó szelet kívánunk karrieredhez, életpályádhoz!

Fogalommagyarázat

Fogalom Fogalommagyarázat
Képesség A képességek olyan tulajdonságaink, amelyek mindennapi tevékenységeink feltételeit biztosítják. Gyakorlás útján fejleszthetők.
Kompetencia Hozzáértés, illetékesség, az ismeret, a képesség és a hozzáállás olyan komplex megjelenési formája, ami alkalmassá teszi az egyént egy feladat végrehajtására.
OKJ Országos Képzési Jegyzék, amely tartalmazza a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket.
FOSZK Felsőoktatási szakképzés
Kredit A hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a elvégzendő kurzusok (tárgyak) súlyozására szolgálnak:minél magasabb kredittel rendelkezik egy tantárgy/kurzus, annál nehezebb elvégezni
Kulcskompetencia Olyan kompetencia, amely birtokában az egyén könnyebben boldogul a munka világában, függetlenül attól, hogy irodában, vagy termelési területen dolgozik az illető. (pl. kommunikáció, konfliktuskezelés, együttműködés)
Motiváció Olyan külső vagy belső tényező, ami cselekvésre készteti az egyént.
Bruttó összeg Levonások (adók) nélkül értendő összeg. A bér esetében különféle adókat, járulékokat vonhatnak le a munkáltatók.
CV Curriculum Vitae- önéletrajz
MSc, MA Mesterképzés a lineáris felsőoktatási képzés második képzési ciklusa.Magyarországon kétféle mesterfokozat létezik: Master of Arts (MA, latinul Magister artium) és Master of Sciences (MSc, latinul Magister scientiæ).
BSc, Ba Alapképzés, a lineáris felsőoktatási képzés első képzési ciklusa, a korábbi főiskolai képzésnek felel meg. Magyarországon két típusa létezik: Bachelor of Arts (BA) és Bachelor of Sciences (BSc).
PhD, DLA A lineáris felsőoktatási képzés harmadik szintjét doktori tanulmányoknak nevezzük. A doktori iskolákban tudományos fokozatot (Philosophiae Doctor, PhD) vagy művészeti fokozatot (Doctor of Liberal Arts, DLA) lehet szerezni.

Társoldalak

http://ujnemzedek.hu/

http://blogzin.ujnemzedek.hu/

https://onkentes.gov.hu/

http://www.unp.hu/

http://ifjusaginavigator.ujnemzedek.hu/

https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/

https://www.instagram.com/futour/?hl=hu

https://www.youtube.com/user/ujnemzedekplusz